رستوران
Tahdeeg
دارای 3 شعبه در تهران میباشد.
ارسال به تمامی نقاط تهران
یکسره 9:30 صبح الی 12 شب